Sunday, 11 December 2011

Contoh Rancangan Pengajaran Harian (Kelas Pemulihan Khas)

Kelas /Masa:
Linus Tegar 1C /0800-0830

Matapelajaran:
Bahasa Melayu

Tajuk :
4. Suku kata KV

Kemahiran :
28. Mengenal dan membunyikan suku kata KV berdasarkan kad suku kata.

Objektif :
Pada akhir pelajaran, murid dapat:
i.  menyebut suku kata pa,pi,pu dengan betul dan lancar
ii. membatang suku kata pa,pi,pu dengan ejaan yang betul dan tepat
iii.menulis suku kata pa,pi,pu dengan tulisan yang kemas

P.S.A :
Murid kenal huruf 'p'

Isi p/p :
KV (pa,pi,pu)

Aktiviti :
Set induksi:
- benda maujud dipaparkan iaitu payung, pisang,pukat
- idea murid dicungkil melalui teknik penyoalan iaitu:
a)Apa yang kamu lihat?
b)Huruf apa yang berwarna merah?
c)Cuba teka, apa yang akan kita belajar pada hari ini?

 Langkah 1:
- Murid menyebut huruf 'p' yang dipaparkan di papan layar.
- Murid mengeja suku kata berpandukan aplikasi powerpoint (rujuk lampiran)secara   latih tubi.
- Murid diberi kad huruf konsonan 'p' dan vokal'a','i','u'kemudian
  mengikatnya.Seterusnya membunyikan KV tersebut.

 Langkah 2:
 - Secara berpasangan, murid diminta membentuk KV menggunakan doh dalam tempoh 5 minit dengan
   bimbingan guru. 
 - Murid dikehendaki menyebut hasilan doh masing-masing.

 Langkah 3:
 - Murid diperlihatkan cara-cara menulis huruf 'p' yang betul di papan tulis.
 - Murid menulis pada buku tulis masing-masing dengan bimbingan guru.

Penutup:
 - Murid menjawab soalan kuiz iaitu membunyikan KV berpandukan kad suku kata

KBT :
kemahiran berfikir, menjana idea, menghubungkait

ABM/BBM :
kad gambar, kad huruf, kad suku kata KV, LCD, perisian powerpoint, tali, doh,papan tulis, buku latihan bergaris 3.

Refleksi :

..................................................................................................................................................
                         

Saksikan video pengajaran pada 'posting' yang akan datang..to be continue....








                             

   

0 comments:

Wellcome to Anak Bumi Sarawak Chatroll

Doa Harian - Zikir Pagi

 
Hello Kitty Winking Pointer